Z otchłani naszej nadkruszonej kefirami i bułami serowymi pamięci wyłoniły się dwie równorzędne Teorie Stworzenia Vlepkarskiego Świata i Dalszych Jego Dziejów Po Sobie Następujących Zgodnie z Odwiecznym Czasu Przepływem (dla ułatwienia określane skrótowo "TSVŚiDJDPSNZzOCP").

Teoria Dziejów według KLAY'a (gdzie trzy pokolenia nastąpiły po sobie i namieszały w kotle vlepkarskiego świata).

Teoria Dziejów według Jamesa Stronta (gdzie pięć generacji dzierży w dłoniach historię i dzieje dalsze vlepkarskiej egzystencji).